Terms of Service (EULA)

Copyright (c) 2016-2017 NL.FreeInstagram-Followers.org

*** LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ***

BELANGRIJK: LEES DEZE LICENTIE ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE SOFTWARE .

1. LICENTIE

Met de ontvangst , het openen van het bestand pakket , en / of het gebruik van generator ( "Software") die deze software , gaat u ermee akkoord dat de End User User License Agreement ( EULA) is een juridisch bindend en geldig contract en akkoord te gaan door het. U stemt ermee in zich te houden aan de intellectuele eigendomsrechten en alle van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

Tenzij u een andere licentie -overeenkomst door http://NL.FreeInstagram-Followers.org/ getekend aan het gebruik van generator geeft u akkoord gaat met deze licentieovereenkomst en garantie .

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst , http://NL.FreeInstagram-Followers.org/ verleent u een beperkte, niet - exclusieve, niet - overdraagbare licentie , zonder recht op sublicentie , om generator gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en alle andere schriftelijke overeenkomst met http://NL.FreeInstagram-Followers.org/ . http://NL.FreeInstagram-Followers.org/ niet de titel van generator over te dragen aan u ; de aan u verleende licentie is niet een verkoop. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst tussen http://NL.FreeInstagram-Followers.org/ en de kopers of gebruikers van generator .

Als u niet akkoord gaat gebonden te zijn door deze overeenkomst , verwijderen generator van uw computer nu en , indien van toepassing , onmiddellijk terug te keren naar http://NL.FreeInstagram-Followers.org/ per post kopieën van generator en bijbehorende documentatie en verpakking in uw bezit

2. DISTRIBUTIE

generator en de vergunning worden verleend, mag niet worden gekopieerd, gedeeld , gedistribueerd , doorverkocht , voor het opnieuw koop aangeboden, overgedragen of sub- licentie in geheel of gedeeltelijk , behalve dat u één kopie mag maken uitsluitend bedoeld archief. Voor informatie over de herverdeling van generator contact http://NL.FreeInstagram-Followers.org/ .

3. GEBRUIKERSOVEREENKOMST 3.1 Gebruiken

Uw licentie voor generator gebruiken is beperkt tot het aantal licenties gekocht door jou. Gij zult niet toestaan ​​dat anderen te gebruiken, kopiëren of te evalueren kopieën van generator .

3.2 gebruik Beperkingen

U zult generator gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en niet voor onwettige doeleinden . Zonder beperking van het voorgaande , gebruik , weer te geven of de distributie van generator samen met materiaal dat pornografisch, racistisch , vulgair, obsceen , lasterlijk , beledigend, het bevorderen van haat , discriminerend of het weergeven van vooroordelen op basis van godsdienst, etnische erfenis , ras, seksuele geaardheid of leeftijd is ten strengste verboden .

Elk gelicentieerd exemplaar van generator kan worden gebruikt op een enkele computer locatie door één gebruiker . Het gebruik van generator betekent dat u hebt geladen , geïnstalleerd, of lopen generator op een computer of een soortgelijk apparaat . Als u generator op een multi-user platform , server of netwerk te installeren, moet elke individuele gebruiker van generator afzonderlijk worden gelicentieerd .

U mag één kopie van generator maken voor back-up doeleinden , zodat u slechts één kopie op één computer wordt gebruikt door één persoon geïnstalleerd . Andere gebruikers kunnen niet uw exemplaar van generator gebruiken. De opdracht , sublicentie , netwerken, verkoop of verspreiding van kopieën van generator zijn streng verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van http://NL.FreeInstagram-Followers.org/ . Het is een schending van deze overeenkomst toe te wijzen , verkopen, delen , uitlenen , verhuren, leasen , lenen , netwerk of de overdracht van het gebruik van generator . Als er een andere dan jezelf persoon gebruikt generator geregistreerd in uw naam, ongeacht of het gaat om op hetzelfde tijdstip of verschillende tijden , dan is deze overeenkomst wordt geschonden en u bent verantwoordelijk voor die overtreding !

3.3 Copyright Beperking

Deze software bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal , handelsgeheimen en andere eigendomsrechten materiaal. Gij zult niet , en zal niet proberen , aan te passen , reverse engineeren , demonteren of decompileren generator . Ook kunt u een afgeleide werken of andere werken die gebaseerd zijn op of afgeleid van generator in zijn geheel of gedeeltelijk te creëren.

http://NL.FreeInstagram-Followers.org/'s naam , logo en grafisch bestand dat generator vormt, wordt niet gebruikt worden op geen enkele manier om producten ontwikkeld met generator te promoten. http://NL.FreeInstagram-Followers.org/ behoudt enige en exclusieve eigendom van alle rechten, titels en belangen in en op generator en alle intellectuele eigendomsrechten daarop betrekking hebbende .

Auteursrecht en de internationale copyright verdragen beschermen alle delen van generator , producten en diensten . Geen enkel programma , code , deel , beeld, audio sample of tekst mag worden gekopieerd of gebruikt op enigerlei wijze door de gebruiker behalve zoals bedoeld om binnen de grenzen van de single user -programma. Alle rechten die niet expliciet hieronder verleend, zijn voorbehouden voor http://NL.FreeInstagram-Followers.org/ .

3.4 Beperking van verantwoordelijkheid

U zult vrijwaren en te verdedigen http://NL.FreeInstagram-Followers.org/ , zijn werknemers, agenten en distributeurs tegen alle vorderingen , procedures , de vraag en de kosten die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van http://NL.FreeInstagram-Followers.org/'s Software.

In geen enkel geval ( inclusief, zonder beperking , in het geval van nalatigheid) zal http://NL.FreeInstagram-Followers.org/ , zijn werknemers , agenten of distributeurs zijn aansprakelijk voor enige gevolgschade, incidentele , indirecte , speciale of straffende schade dan ook ( inclusief, zonder beperking , schade voor het verlies van winst , verlies van gebruik, onderbreking van de bedrijfsvoering , verlies van informatie of gegevens , of geldelijk verlies ) , in verband met of voortkomen uit of in verband met deze overeenkomst , generator of het gebruik of de onmogelijkheid om generator of de uitrusting, de werking of het gebruik van andere zaken hieronder of op basis van contract, onrechtmatige daad of enige andere theorie inclusief nalatigheid gebruiken.

http://NL.FreeInstagram-Followers.org/'s volledige aansprakelijkheid , zonder uitzondering , is beperkt tot de klant terugbetaling van de aankoopprijs van de Software ( maximum van de laagste van de door u betaalde bedrag en de adviesprijs zoals vermeld door http://NL.FreeInstagram-Followers.org/ ) in ruil voor de terugkeer van het product , alle kopieën , kentekenbewijs en handleidingen, en al het materiaal dat een overdracht van de licentie van de klant vormen terug naar http : / /NL.FreeInstagram-Followers.org/ .

3.5 garanties

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk verklaard , http://NL.FreeInstagram-Followers.org/ geeft geen garanties met betrekking tot deze Software en sluit uitdrukkelijk alle andere garanties , expliciet of impliciet , mondeling of schriftelijk, inclusief, zonder beperking , enige impliciete garanties van handelskwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

3.6 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door het recht van Nederland van toepassing daarin . U hierbij onherroepelijk attorn en voorleggen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland daarvan . Indien enige bepaling onwettig, nietig of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht , dan wordt die bepaling scheidbaar geacht van deze licentie en niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen .

3.7 Beëindiging

Elke niet-naleving van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst zal leiden tot automatische en onmiddellijke beëindiging van deze licentie . Bij beëindiging van deze hierin om welke reden verleende vergunning , gaat u akkoord met het gebruik van generator onmiddellijk te staken en alle kopieën van generator in het kader van deze overeenkomst verstrekte vernietigen. De financiële verplichtingen die door u zult de afloop of beëindiging van deze licentie te overleven.

4. GARANTIEAFWIJZING

DEZE Software en de bijbehorende bestanden WORDEN VERKOCHT " ZOALS HET IS ", ZONDER GARANTIE MET BETREKKING TOT PRESTATIES OF VERKOOPBAARHEID OF ENIGE ANDERE GARANTIE expliciet of impliciet . DEZE DISCLAIMER heeft betrekking op alle bestanden die zijn gegenereerd en uitgegeven door generator ook.

5. TOESTEMMING VAN HET GEBRUIK VAN GEGEVENS

U stemt ermee in dat http://NL.FreeInstagram-Followers.org/ kunnen verzamelen en gebruiken verzamelde informatie op een manier , als onderdeel van de aan u , indien van toepassing, met betrekking tot generator.http product ondersteunende diensten : //SimsFreeplayNL.cheats -world.com/ kunnen deze informatie ook gebruiken om berichten aan u welke van gebruik of voor u interessant kan zijn voorzien .